At Yarışlarında Yeni Kural!

At yarışlarında üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, 'n' tek ve 'n'li plase oyunlarının altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardaki ayaklarında altılı ganyan favorisi kuralı, altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan kuralı geçerli olacak.

PAYLAŞ
Spor Maraton -

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atlar eküri, altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun, misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atı ise altılı ganyan favorisi sayılacak. 

Veresiye müşterek bahis oynanamayacak. Sabit bayiler ile hipodrom gişelerinden, müşterek bahislere katılımlarda katılımcılar, iştirak bedelini terminal başından peşin olarak ödemek suretiyle terminalden çıkan bileti operatörden teslim almakla mükellef olacak. Her bayinin, ilgili mevzuata istinaden stopaj düşüldükten sonra kalan net sabit ganyan bayiliği prim alacağını, satış, iptal, iade, kazançlı bilet ödeme tutarını ve elde edilen satış hasılatından net sabit ganyan bayi prim miktarı mahsup edildikten sonra kalan yarış müessesesine yatırılması gereken tutarı gösteren bahis oyun raporunu, yarış müessesesinin sistem veritabanından haftalık olarak alması gerekecek.

Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, "n" tek ve "n"li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında, en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunlu olacak.

Altılı ganyan favorisi kuralı 
Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, "n" tek ve "n"li plase oyunlarının altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardaki ayaklarında altılı ganyan favorisi kuralı, altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan kuralı geçerli olacak. Üzerine birden fazla altılı ganyan oyunu konulan yarış programlarında altılı ganyan favorisi, her altılı ganyan oyunu için ayrı ayrı belirlenecek ve o oyunların ilk ayağının koşmasını müteakip, yarış müessesesince ilan edilecek. 

Ayrıca, söz konusu müşterek bahis çeşitlerinin ikinci altılı ganyan oyununa denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan oynanan at kuralı değil, birinci altılı ganyan verileri dahilinde altılı ganyan favorisi kuralı geçerli olacak.

İlgili oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, yalnızca çıkan at veya atlar için eküri kavramı ortadan kalkacak, çıkan bu at veya atların yerine altılı ganyan favorisine oynanmış sayılacak.

Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, "n" tek ve "n"li plase oyunlarında koşulara kayıtlı atlardan herhangi birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, bu at veya atların yerine ilgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biriyse altılı ganyan favorisi olarak ilan edilen at veya atlar, değilse, üzerine en fazla ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılacak. 

İade ve devirler 
Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, koşudaki diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda ganyan, plase, ikili, sıralı ikili ve plase ikili müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılacak ve çıkan at ve atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilecek. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin ilk ayağını oluşturan koşu için geçerli olacak. 

Mücbir sebeplerle, koşuların Yarış Komiserler Kurulu tarafından iptal edilmesi veya başka bir günde yapılması doğrultusunda karar alınması halinde müşterek bahis iştirak bedelleri için yapılacak uygulama, yarış müessesesinin resmi yayın organlarından ilan edilecek. 

Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, "n" tek ve "n"li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamışsa, dağıtılacak tutar aynı hipodromun, müteakip yarış günündeki aynı oyununa devrolunacak ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yarış gününde söz konusu hipodroma ait yarış programında devreden müşterek bahis çeşidinden birden fazla olması halinde, devreden dağıtılacak tutar o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunacak. 

Birden fazla yurtiçi veya yurtdışı hipodromda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleşmesinden meydana gelen karma bir yarış programında üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, "n" tek ve "n"li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamışsa, dağıtılacak tutar, müteakip ilk yurtiçi yarış gününün aynı oyununa devredecek.

Buna karşın, devir tutarının aktarılacağı müteakip yurtiçi yarış gününde birden fazla yurtiçi yarış programı ve aynı müşterek bahis çeşidi varsa, devreden dağıtılacak tutar, son yarış programındaki o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devredilecek.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN